Eerste Kamer akkoord met strengere pensioenregels

De Eerste Kamer is akkoord gegaan met de invoering van strengere regels voor pensioenfondsen. Deze regels gelden vanaf 1 januari 2015. Ze gelden voor alle pensioenfondsen in Nederland, dus ook voor Stichting Pensioenfonds Huntsman Rozenburg.

Grotere buffers
Het kabinet wil met de nieuwe regels de rekening voor de pensioenen eerlijker verdelen tussen jongeren en ouderen. Ook moeten de pensioenen straks stabieler worden. Daarvoor moeten pensioenfondsen grotere financiƫle buffers gaan aanhouden.
De nieuwe regels hebben invloed op de pensioenaanspraken van actieve medewerkers en op de uitgestelde en reeds ingegane pensioenen, dus ook op uw pensioen bij ons pensioenfonds. Een verhoging of een verlaging van uw pensioen(aanspraken) komt minder vaak voor.

Niet omlaag
Als het slecht gaat met de economie en een pensioenfonds staat er financieel slecht voor, dan moet het pensioenfonds in het uiterste geval de pensioen(aanspraken) verlagen. Volgens de nieuwe regels hoeft een pensioenfonds dat pas te doen wanneer de financiƫle situatie 5 jaar onvoldoende is. Deze verlaging mag het fonds over maximaal 10 jaar spreiden.

Niet omhoog
De keerzijde van een stabieler pensioen is dat de kans op een verhoging ook kleiner is. Het pensioenfonds probeert elk jaar uw uitgestelde of ingegane pensioen te verhogen, zodat uw pensioen meegroeit met de prijsstijgingen. Doordat het pensioenfonds zich moet gaan houden aan strengere eisen, wordt uw pensioen minder snel verhoogd.

Meer informatie
Het pensioenfonds publiceert op deze website elke maand hoe het er financieel voor staat. Dat is te zien aan de dekkingsgraad. De actuele dekkingsgraad ziet u in deze grafiek.

Bron: Bestuur