Nieuw herstelplan ingediend bij DNB

Per 1 januari 2015 gelden er nieuwe financiële spelregels voor pensioenfondsen. Daarin zijn ook verplichtingen opgenomen waaraan onze financiële positie moet voldoen. Volgens die regels is onze financiële positie niet goed genoeg. Er zijn te weinig buffers voor de lange termijn. Ons pensioenfonds heeft daarom voor 1 juli 2015 een nieuw herstelplan ingediend bij tPer 1 januari 2015 gelden er nieuwe financiële spelregels voor pensioenfondsen. Daarin zijn ook verplichtingen opgenomen waaraan onze financiële positie moet voldoen. Volgens die regels is onze financiële positie niet goed genoeg. Er zijn te weinig buffers voor de lange termijn. Ons pensioenfonds heeft daarom voor 1 juli 2015 een nieuw herstelplan ingediend bij toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB).

Wat is een herstelplan?
In het herstelplan legt een pensioenfonds vast welke maatregelen het fonds wil nemen om zijn financiële positie te verbeteren. De financiële positie van een pensioenfonds wordt uitgedrukt in een percentage. Dat is de dekkingsgraad (officieel: beleidsdekkingsgraad) . Op basis van ons nieuwe herstelplan moet deze dekkingsgraad 120,4% zijn. Dit is in lijn met de nieuwe regels voor pensioenfondsen.
Zolang de financiële situatie onvoldoende blijft, moet ons fonds ieder jaar een nieuw herstelplan indienen.

Wat betekent het nieuwe herstelplan voor u?
De nieuwe pensioenregels zorgen er in algemene zin voor dat uw pensioen stabieler wordt. De kans dat uw (opgebouwde) pensioen plotseling en fors wordt verlaagd, is kleiner dan onder de oude pensioenregels. Tegelijk wordt het lastiger om de pensioenen te verhogen, want de regels daarvoor  zijn strenger geworden.

In het herstelplan zijn maatregelen opgenomen, waarbij goed gekeken is naar de evenwichtige belangenafweging voor alle betrokkenen bij ons pensioenfonds. Het verlagen van de (opgebouwde) pensioenen voor (oud-) werknemers of gepensioneerden is opgenomen als uiterste redmiddel. We proberen eerst met andere maatregelen de situatie te verbeteren, bijvoorbeeld door het niet verhogen van de pensioenen of een verlaging van de jaarlijkse opbouw.

Hoe nu verder?
Het herstelplan is nog niet definitief. Vóór 1 september van dit jaar beoordeelt DNB het herstelplan. Daarna is het definitief.oezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB).