Coronavirus Update

Update Coronavirus voor pensioenfonds: Lagere dekkingsgraad maar nog geen herstelplan

 

Beleggingen

Het pensioenfonds belegt de premies van de deelnemers met als doel om de pensioenen in de toekomst waardevast te kunnen uitkeren. Om het risico te spreiden heeft het pensioenfonds beleggingen met een hoger risico zoals aandelen en beleggingen met een lager risico zoals staatsobligaties.

Ieder jaar kijkt het pensioenfondsfondsbestuur op basis van de financiële situatie of de pensioenen verhoogd kunnen worden. Dit wordt ook wel indexeren genoemd.  De afgelopen jaren heeft het pensioenfonds behoorlijke goed kunnen indexeren, zeker vergeleken met anderen pensioenfondsen in Nederland:

 

 Actieven

   

jaar

Totale Indexatie   

Stijging van de prijzen 

1/1/2020

2,52%

2,72%

1/1/2019

2,10%

2,10%

1/1/2018

1,14%

1,33%

1/1/2017

0,22%

0,40%

1/1/2016

0,46%

0,66%

     

Gepensioneerden en slapers

 

 Jaar

Totale Indexatie   

Stijging van de prijzen

1/1/2020

1,61%

1,73%

1/1/2019

1,68%

1,68%

1/1/2018

1,09% 

1,34% 

1/1/2017

0,03%

0,35%

1/1/2016

0,18%

0,44%

 

 

Herstelplan?

De financiële positie van het pensioenfonds drukken we uit in de dekkingsgraad. Dit geeft de verhoudingen tussen het vermogen en de verplichtingen weer. Deze dekkingsgraad is op dit moment fors lager dan aan het begin van dit jaar. Dat komt omdat de aandelen door de Coronacrisis sterk in waarde zijn verminderd.

We hoeven echter nog geen herstelplan in te dienen bij De Nederlandsche Bank. De wet schrijft voor dat als de buffers van het pensioenfonds te laag worden, het pensioenfonds moet kunnen aantonen dat deze buffers weer binnen 10 jaar op het gewenste niveau zijn. Het pensioenfonds kijkt ieder kwartaal naar deze grens op basis van de gemiddelde dekkingsgraad van de afgelopen 12 maanden. Deze grens ligt voor ons pensioenfonds rond de 116%. Eind maart was onze gemiddelde dekkingsgraad over de afgelopen 12 maanden 117,5%. Als de situatie op de financiële markten echter niet verbetert dan verwachten we dat we na het tweede kwartaal een herstelplan moeten opstellen. Dat plan heeft geen effect op de opbouw van de actieven of de premie maar kan wel een effect hebben op de beleggingsmix van het pensioenfonds.

 

Gevolgen voor deelnemers

Op dit moment heeft een lagere dekkingsgraad bij ons:

  • Geen effect op de pensioenuitkeringen. Wij blijven de pensioenuitkeringen betalen. Het pensioenfonds heeft voldoende geld in kas om dit te kunnen doen.
  • Geen effect op uw opgebouwde pensioen of het recht op nabestaanden- en wezenpensioen.

Aan het einde van het jaar kijkt het pensioenfondsbestuur of er een indexatie kan worden toegekend. Als de financiële situatie niet verbetert dan is onze verwachting dat we niet of heel beperkt kunnen indexeren.

Heeft u vragen?  

Het pensioenfonds houdt nauwlettend in de gaten dat de pensioenadministratie en het vermogensbeheer gewoon door kunnen gaan. Onze uitbestedingspartners hebben hiervoor maatregelen getroffen. We zijn bereikbaar als u vragen over uw pensioen heeft.

 Neemt u gerust contact met ons op via de contact pagina.