GEPENSIONEERDENDAG 8 OKTOBER 2020 GAAT NIET DOOR

GEPENSIONEERDENDAG 8 OKTOBER 2020 GAAT NIET DOOR 

Geachte gepensioneerde,

Er is besloten om de gepensioneerdendag op 8 oktober 2020 definitief niet door te laten gaan. We volgen al weken de ontwikkelingen, en de daar mee gepaard gaande opgelegde beperkingen omtrent de Corona uitbraak.  

Tot op heden is het overheidsbesluit om grotere evenementen op zijn vroegst pas per september 2020 toe te staan. Dit gaat gepaard met allerlei mitsen en maren:

  • Mits er geen nieuwe Corona golf komt
  • Mits de omgeving waar het evenement wordt georganiseerd het toestaat om 1,5 meter uit elkaar te staan/zitten
  • Mits personeel dezelfde afstand kan houden
  • Mits de aanloop- en afvoer route verantwoord kan geschieden

 

Naast al deze onzekerheden staat uw gezondheid voorop voor het bestuur en de organisatie.  

Gezien al deze risico’s en onzekerheden hebben we daarom helaas moeten besluiten om de gepensioneerdendag op 8 oktober 2020 niet door te laten gaan. 

We hebben bij Spido de volgende datum gereserveerd in 2021 voor de volgende gepensioneerdendag:  donderdag 14 oktober 2021 

Tot slot wensen wij u alle gezondheid toe en hopen wij u volgend jaar te mogen begroeten op donderdag 14 oktober 2021

 

Hoogachtend en met vriendelijke groeten,

 

Rein Godding                                              Rick Brand en Herman Appers

Manager pensioenfonds                            organisatie