Herstelplan ingediend bij DNB

Door de lage rente en de situatie op de financiële markten is de beleidsdekkingsgraad van Pensioenfonds Huntsman te laag volgens de wettelijke normen.
Daarom hebben we een herstelplan. Daarin staat hoe wij ervoor willen zorgen dat de beleidsdekkingsgraad binnen 10 jaar weer boven de 116% uitkomt. Zolang de dekkingsgraad lager is dan 116%, moeten wij elk jaar een nieuw herstelplan inleveren bij De Nederlandsche Bank.

Wat is een herstelplan?
In het herstelplan legt een pensioenfonds vast welke maatregelen het fonds wil nemen om zijn financiële positie te verbeteren. Voor Pensioenfonds Huntsman houdt dit herstelplan in dat wij op dit moment de samenstelling van onze beleggingsportefeuille niet hoeven te wijzigen.


Wat betekent het nieuwe herstelplan voor u?
De huidige pensioenregels zorgen ervoor in algemene zin dat uw pensioen stabiel is. De kans dat uw (opgebouwde) pensioen plotseling en fors wordt verlaagd is klein omdat er voldoende buffers moeten worden aangehouden. Tegelijk is het daarmee lastiger om de pensioenen te indexeren. Wij verwachten op basis van de situatie per eind augustus (de beleidsdekkingsgraad was toen 114,5%) dat we nog steeds een kleine indexatie kunnen toekennen eind dit jaar. Voor de toekomstige jaren is het moeilijk een voorspelling te doen. We zijn vooral afhankelijk van de ontwikkelingen op de financiële markten.

Hoe nu verder?
Iedere maand tonen we op onze website wat de meest recente beleidsdekkingsgraad is. Als er bijzondere ontwikkelingen zijn dan plaatsen we een nieuwsbericht op onze website.