Nieuws 2021

Pensioenfonds uit herstel

21-10-2021

In oktober vorig jaar informeerden we u dat we een herstelplan hadden ingediend bij DNB omdat de beleidsdekkingsgraad van Pensioenfonds Huntsman te laag volgens de wettelijke normen (klik hier voor de berichtgeving hierover). Door de goede resultaten op de financiële markten is de beleidsdekkingsgraad in de afgelopen periode sterk gestegen. Eind september was de beleidsdekkingsgraad 125,1%. Dit betekent dat we uit herstel zijn en niet meer een plan hoeven in te dienen bij DNB. We hebben goede verwachtingen om dit jaar een indexatie te kunnen toekennen. In december informeren we u hierover op de website. 

Indexatie 2021 wordt bij de pensioenbetaling van februari verwerkt

22-1-2021

Zoals in de nieuwsbrief van eind december 2020 aangegeven bedraagt de indexatie per 1 januari 0,47%. Dit geldt voor alle (gepensioneerde, actieve en gewezen) deelnemers.

Gepensioneerden zien deze indexatie pas terug bij de pensioenbetaling in februari. De reden is dat onze administrateur deze aanpassing helaas niet meer tijdig kan doorvoeren.

In februari wordt dan ook de indexatie over de maand januari uitbetaald.