Heeft u een vraag?

Bel of stuur een email.

Contactgegevens

Indexatie 2021 wordt bij de pensioenbetaling van februari verwerkt

Zoals in de nieuwsbrief van eind december 2020 aangegeven bedraagt de indexatie per 1 januari 0,47%. Dit geldt voor alle (gepensioneerde, actieve en gewezen) deelnemers.Gepensioneerden zien deze indexatie pas terug bij de pensioenbetaling in februari. De reden is dat onze administrateur deze aanpassing helaas niet meer tijdig kan doorvoeren.In februari wordt dan ook de indexatie over de maand januari uitbetaald.

Coronavirus Update november 2020

Pensioenfonds in control

In mei informeerden we u over de gevolgen van het Coronavirus voor Pensioenfonds Huntsman. In dit bericht geven we u graag een korte update.

Onze beleidsdekkingsgraad is weliswaar iets lager geworden maar nog ruimschoots beter dan die van veel andere pensioenfondsen in Nederland.

Klik hier om het gehele bericht te lezen.

PENSIOEN AKKOORD BELANGRIJKE STAP VERDER

In de zomer van 2019 sloten het kabinet en de sociale partners op hoofdlijnen een pensioenakkoord. Vervolgens onderhandelden ze nog een jaar over de verdere uitwerking. Op maandag 22 juni heeft minister Koolmees een consultatiedocument en de hoofdlijnennotitie gepubliceerd. Er vindt nu een raadpleging plaats van de achterban van de werknemersorganisaties.  

Klik hier om het gehele bericht te lezen.

GEPENSIONEERDENDAG 8 OKTOBER 2020 GAAT NIET DOOR 

Geachte gepensioneerde,

Er is besloten om de gepensioneerdendag op 8 oktober 2020 definitief niet door te laten gaan. We volgen al weken de ontwikkelingen, en de daar mee gepaard gaande opgelegde beperkingen omtrent de Corona uitbraak.
Klik hier om het gehele bericht te lezen.

De informatie op deze website is niet van toepassing op:

medewerkers die vanaf 1-1-2016 in dienst zijn getreden bij Huntsman Holland B.V.  Op hen is een DC regeling van toepassing die niet door Stichting Pensioenfonds Huntsman Rozenburg wordt uitgevoerd.

Belangrijke pensioenmomenten

Klik op onderstaande onderwerpen om direct naar de verdieping in laag 2 van Pensioen  1-2-3 te gaan.

Snel naar

Klik voor meer informatie op een onderstaand item.

 

 Nieuwsberichten

 Financiële positie

 Betaaldata

 Hoeveel krijg ik?

 De Spreekbuis

 Documenten

 

 

Website uptime statistics - monitoring service Host-tracker.com

Heeft u een vraag?

Bel of stuur een email.

Contactgegevens