Heeft u een vraag?

Bel of stuur een email.

Contactgegevens

Uitkomsten deelnemersonderzoek

In de afgelopen periode hebben we een aantal actieve en gepensioneerde deelnemers van Pensioenfonds Huntsman Rozenburg een aantal korte schriftelijke vragen gesteld. De bedoeling van dat onderzoek was om hiermee een beter beeld krijgen bij hoe de deelnemers aankijken tegen onderwerpen als communicatie, verantwoord beleggen en de risico's en rendement. Hierna geven we een terugkoppeling van de uitkomsten. Klik hier hier voor het volledige nieuwsbericht.

Nieuwsbericht over nieuw pensioenstelsel

In de pers wordt veel gesproken en geschreven over het nieuwe pensioenstelsel dat er in Nederland aankomt. We krijgen ook vragen van deelnemers over wat dit nu betekent voor hun pensioen bij Pensioenfonds Huntsman Rozenburg. In dit artikel ga ik hier nader op in.
Klik hier hier voor het volledige nieuwsbericht.

Gepensioneerdendag op 12 oktober 2023

Het bestuur van het pensioenfonds is verheugd om te kunnen melden dat er dit jaar weer een gepensioneerdendag wordt georganiseerd.

We gaan deze keer weer varen met Spido.
Noteer de datum vast in uw agenda: donderdag 12 oktober 2023.

In de zomer versturen we de uitnodigingen aan de voormalige collega's die uit actieve dienst zijn gepensioneerd. We hopen wederom op een mooie opkomst!

NIEUWSBRIEF VOOR DEELNEMERS MET EEN PENSIOENUITKERING DECEMBER 2022

Bijgaand de nieuwsbrief van december 2022. Hierin wil ik u graag op de hoogte brengen van een aantal ontwikkelingen op gebied van pensioen. Uiteraard inclusief informatie over ons pensioenfonds en de indexatie per 1 januari 2023 van uw pensioen.
Klik hier hier voor de volledige nieuwsbrief.

 

Indexatie per 1 januari 2023: 10,3%

Het bestuur van Pensioenfonds Huntsman heeft besloten om alle deelnemers (dus actieve, gewezen en gepensioneerde deelnemers) een indexatie toe te kennen van 10,3% per 1 januari 2023. Het inflatiecijfer van september was 14,3%. De gepensioneerden deelnemers zien deze verhoging voor het eerst terug bij hun pensioenbetaling van januari 2023.
Klik hier hier voor het volledige bericht.

De informatie op deze website is niet van toepassing op:

medewerkers die vanaf 1-1-2016 in dienst zijn getreden bij Huntsman Holland B.V.  Op hen is een DC regeling van toepassing die niet door Stichting Pensioenfonds Huntsman Rozenburg wordt uitgevoerd.

Belangrijke pensioenmomenten

Klik op onderstaande onderwerpen om direct naar de verdieping in laag 2 van Pensioen  1-2-3 te gaan.

Snel naar

Klik voor meer informatie op een onderstaand item.

 

 Nieuwsberichten

 Financiële positie

 Betaaldata

 Hoeveel krijg ik?

 De Spreekbuis

 Documenten

 

 

Website uptime statistics - monitoring service Host-tracker.com

Heeft u een vraag?

Bel of stuur een email.

Contactgegevens