Heeft u een vraag?

Bel of stuur een email.

Contactgegevens

Het jaarverslag over 2023 is gepubliceerd.

In het verslag kunt u lezen hoe het positieve beleggingsresultaat tot stand is gekomen, hoe de kosten zich hebben ontwikkeld, hoe het bestuur invulling geeft aan het risicomanagement, hoe het bestuur invulling geeft aan verantwoord beleggen, welke veranderingen er zijn geweest in de samenstelling van het verantwoordingsorgaan en bestuur en nog veel meer.

U kunt het jaarverslag vinden bij Pensioen 1-2-3, laag 3.

Klik HIER om direct naar het jaarverslag te gaan


Status Nieuw Pensioenstelsel

In de gezamenlijke vergadering van het bestuur en het verantwoordingsorgaan op 17 juni 2024 is de toekomstvisie van het pensioenfonds en de visie op invaren besproken. Als resultaat hiervan kunnen we nu ook de deelnemers hierover informeren. 
Klik hier hier voor het volledige nieuwsbericht.

Bericht voor gepensioneerden die ook deelnemer zijn aan het voorzieningsfonds

Hebt u vorig jaar aan het pensioenfonds doorgegeven dat u uw contributie en/of verzekeringspremie aan het voorzieningsfonds voortaan zelf betaalt vanaf 2024?

Dit is helaas nog niet aangepast bij de betaling van uw pensioen in januari.

Bij de betaling in februari wordt dit gecorrigeerd. De premie die in januari onterecht is afgeschreven wordt dan terugbetaald.

Onze excuses voor dit ongemak.

Geen indexatie per 1 januari 2024

Het bestuur van Pensioenfonds Huntsman heeft besloten om geen indexatie toe te kennen per 1 januari 2024. Dit geldt voor alle deelnemers (dus actieve, gewezen en gepensioneerde deelnemers). Het verschil met vorig jaar is groot. Toen was de inflatie historisch hoog en is er nog een indexatie toegekend van 10,3%. Hoewel eind september de beleidsdekkingsgraad 136% was, heeft het bestuur dit jaar toch geen indexatie kunnen toekennen. Volgens het indexatiebeleid wordt ieder jaar het inflatiecijfer van oktober tot oktober als maatstaf genomen. In oktober 2023 was het inflatiecijfer negatief (-0,4%). Een indexatie kan overigens niet lager zijn dan 0%.

Nieuwsbrief voor deelnemers met een pensioenuitkering    december 2023

Klick hier voor de nieuwsbrief.

Toespraak gepensioneerdendag 12 oktober 2023

Dames en heren, namens het bestuur van het pensioenfonds heet ik u van harte welkom op deze bijeenkomst.

Vandaag is het alweer de 46ste keer dat de gepensioneerdendag gehouden wordt. Vorig jaar hebben we elkaar ontmoet bij het WTC in Rotterdam. Dit jaar zijn we weer terug op onze vertrouwde Spido boot. Het is wat aan de drukke kant maar we zijn blij dat we met 1 boot kunnen varen, zodat u ook in de gelegenheid bent veel oud-collega’s te spreken.
Klik hier hier voor het volledige nieuwsbericht.

Maatschappelijk Verantwoord Beleggen

Eerder dit jaar hebben we een deelnemersonderzoek gehouden. Er is toen ook de vraag gesteld hoe deelnemers denken over maatschappelijk verantwoord beleggen. Veel deelnemers gaven aan weinig te weten of dit onderwerp. In dit nieuwsbericht geven we uitleg over dit onderwerp.
Klik hier hier voor het volledige nieuwsbericht.

Jaarverslag 2022

Het jaarverslag over 2022 is gepubliceerd.
U kunt dit jaarverslag vinden bij Pensioen 1-2-3, laag 3.
Klik hier om direct naar het jaarverslag te gaan.

Uitkomsten deelnemersonderzoek

In de afgelopen periode hebben we een aantal actieve en gepensioneerde deelnemers van Pensioenfonds Huntsman Rozenburg een aantal korte schriftelijke vragen gesteld. De bedoeling van dat onderzoek was om hiermee een beter beeld krijgen bij hoe de deelnemers aankijken tegen onderwerpen als communicatie, verantwoord beleggen en de risico's en rendement. Hierna geven we een terugkoppeling van de uitkomsten. Klik hier hier voor het volledige nieuwsbericht.

Nieuwsbericht over nieuw pensioenstelsel

In de pers wordt veel gesproken en geschreven over het nieuwe pensioenstelsel dat er in Nederland aankomt. We krijgen ook vragen van deelnemers over wat dit nu betekent voor hun pensioen bij Pensioenfonds Huntsman Rozenburg. In dit artikel ga ik hier nader op in.
Klik hier hier voor het volledige nieuwsbericht.

Gepensioneerdendag op 12 oktober 2023

Het bestuur van het pensioenfonds is verheugd om te kunnen melden dat er dit jaar weer een gepensioneerdendag wordt georganiseerd.

We gaan deze keer weer varen met Spido.
Noteer de datum vast in uw agenda: donderdag 12 oktober 2023.

In de zomer versturen we de uitnodigingen aan de voormalige collega's die uit actieve dienst zijn gepensioneerd. We hopen wederom op een mooie opkomst!

NIEUWSBRIEF VOOR DEELNEMERS MET EEN PENSIOENUITKERING DECEMBER 2022

Bijgaand de nieuwsbrief van december 2022. Hierin wil ik u graag op de hoogte brengen van een aantal ontwikkelingen op gebied van pensioen. Uiteraard inclusief informatie over ons pensioenfonds en de indexatie per 1 januari 2023 van uw pensioen.
Klik hier hier voor de volledige nieuwsbrief.

 

Indexatie per 1 januari 2023: 10,3%

Het bestuur van Pensioenfonds Huntsman heeft besloten om alle deelnemers (dus actieve, gewezen en gepensioneerde deelnemers) een indexatie toe te kennen van 10,3% per 1 januari 2023. Het inflatiecijfer van september was 14,3%. De gepensioneerden deelnemers zien deze verhoging voor het eerst terug bij hun pensioenbetaling van januari 2023.
Klik hier hier voor het volledige bericht.

De informatie op deze website is niet van toepassing op:

medewerkers die vanaf 1-1-2016 in dienst zijn getreden bij Huntsman Holland B.V.  Op hen is een DC regeling van toepassing die niet door Stichting Pensioenfonds Huntsman Rozenburg wordt uitgevoerd.

Belangrijke pensioenmomenten

Klik op onderstaande onderwerpen om direct naar de verdieping in laag 2 van Pensioen  1-2-3 te gaan.

Snel naar

Klik voor meer informatie op een onderstaand item.

 

 Nieuwsberichten

 Financiële positie

 Betaaldata

 Hoeveel krijg ik?

 De Spreekbuis

 Documenten

 

 

Website uptime statistics - monitoring service Host-tracker.com

Heeft u een vraag?

Bel of stuur een email.

Contactgegevens