Mijn Pensioenoverzicht

Mijnpensioenoverzicht.nl

Op Mijnpensioenoverzicht.nl staat hoeveel AOW en pensioen u hebt opgebouwd.

Vanaf 2018 wordt de informatie op mijn pensioenoverzicht in de eerste maand van ieder kwartaal ververst.

U vind daar informatie over:

  • Een inschatting van uw pensioen als er in de toekomst mee- of tegenvallers zijn. U ziet een inschatting van uw totale pensioen, inclusief de AOW.
  • Hoeveel AOW en pensioen u hebt opgebouwd via al uw werkgevers (oud en nieuw).
  • Wat uw te bereiken pensioen is.
  • Wat uw nabestaanden ontvangen bij overlijden.
  • Welke gebeurtenissen van invloed op mijn pensioen

Wat u niet ziet op Mijnpensioenoverzicht.nl:

  • Wat u zelf als aanvullend pensioen heeft geregeld.

Klik hier om naar Mijnpensioenoverzicht.nl te gaan.