Aantal verzekerden

Per 31 december 2020 had Stichting Pensioenfonds Huntsman Rozenburg 2.065 verzekerden ( -49 t.o.v 2019).

Zij zijn te verdelen in 3 groepen:

  • deelnemers (werknemers): deze mensen bouwen nu pensioen op bij het pensioenfonds of zijn arbeidsongeschikt
  • oud-werknemers: mensen die pensioen hebben opgebouwd bij het pensioenfonds, die nog niet met pensioen zijn en het pensioen na hun vertrek bij het pensioenfonds hebben laten staan
  • pensioengerechtigden: deze mensen ontvangen nu een ouderdoms-, partner-, wezen- of arbeidsongeschiktheidspensioen

Kijken we in de onderstaande grafiek naar de cijfers sinds 2009, dan blijkt dat:

  • het aantal deelnemers (werknemers) met 164 afnam  ( -17 in 2020)
  • het aantal oud-werknemers daalde met 393             ( -21 in 2020)
  • het aantal pensioengerechtigden met 138 toenam    ( -11 in 2020)

klik op de grafiek voor een vergroting

Heeft u een vraag?

Bel of stuur een email.

Contactgegevens