Aantal verzekerden

Per 31 december 2018 had Stichting Pensioenfonds Huntsman Rozenburg 2.163 verzekerden ( -44 t.o.v 2017).

Zij zijn te verdelen in 3 groepen:

  • deelnemers (werknemers): deze mensen bouwen nu pensioen op bij het pensioenfonds of zijn arbeidsongeschikt
  • oud-werknemers: mensen die pensioen hebben opgebouwd bij het pensioenfonds, die nog niet met pensioen zijn en het pensioen na hun vertrek bij het pensioenfonds hebben laten staan
  • pensioengerechtigden: deze mensen ontvangen nu een ouderdoms-, partner-, wezen- of arbeidsongeschiktheidspensioen

Kijken we in de onderstaande grafiek naar de cijfers sinds 2009, dan blijkt dat:

  • het aantal deelnemers (werknemers) met 134 afnam  ( -36 in 2018)
  • het aantal oud-werknemers daalde met 333             ( -19 in 2018)
  • het aantal pensioengerechtigden met 146 toenam    ( +11 in 2018)

Heeft u een vraag?

Bel of stuur een email.

Contactgegevens