Belegd vermogen

Het belegd vermogen is het volledige bedrag dat het pensioenfonds belegt. Hoe het pensioenfonds belegt, leest u in het Beleggingsbeleid. Het belegd vermogen van het pensioenfonds steeg de afgelopen jaren van €556 (2017) naar €673 miljoen euro (2021).

 

Beleggingen

Beleggen is niet zonder risico. Beleggingen kunnen meer of minder waard worden. Het bestuur vindt het belangrijk om deze risico’s te kennen en te beheersen. Daarom spreidt het pensioenfonds het risico door te beleggen in verschillende producten en categorieën.
Het meest belegt het fonds in:

  • aandelen en
  • vastrentende waarden

Vastrentende waarden zijn bijvoorbeeld staats- en bedrijfsobligaties (=leningen). Kenmerk van vastrentende waarden is dat het pensioenfonds een vaste rente ontvangt voor deze beleggingen.

 

klik op de grafiek voor een vergroting

De beleggingen van het pensioenfonds zijn op de volgende manier verdeeld:klik op de grafiek voor een vergroting

 

Heeft u een vraag?

Bel of stuur een email.

Contactgegevens