Klachten & Geschillen

Stichting Pensioenfonds Huntsman Rozenburg voert uw pensioenregeling met de grootst mogelijke zorg uit. Toch kan het voorkomen dat u niet tevreden bent over:

 • de manier waarop dit gebeurt
 • de manier waarop u bent behandeld of geïnformeerd

Wat kunt u doen:

 • Waar dien ik mijn klacht in?
 • Wat gebeurt er met mijn klacht?
 • Als ik het er niet mee eens ben
 • Wat doet het bestuur?
 • Bij afwijzing: de ombudsman

Waar dien ik mijn klacht in?

Wanneer u een klacht of geschil hebt dan kunt u deze indienen bij de administrateur van het pensioenfonds. U kunt dit doen door:

 • te bellen
 • een brief te schrijven of
 • een e-mail te sturen

De contactgegevens van de administrateur van het pensioenfonds vindt u hier.


Om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn, vermeld uw klantnummer en telefoonnummer op uw brief. U vindt het klantnummer op de brieven die u van het pensioenfonds ontvangt.

Wat gebeurt er met mijn klacht?

 • U ontvangt binnen twee weken een ontvangstbevestiging
 • U krijgt een schriftelijke reactie binnen zes weken nadat u het geschil of de klacht hebt ingediend.

Als ik het er niet mee eens ben

Als u het niet eens bent met het antwoord van het pensioenfonds, dan kunt bezwaar indienen bij het bestuur. Stuur uw bezwaar binnen 45 dagen na ontvangst van de reactie op uw klacht naar:

Bestuur Stichting Pensioenfonds Huntsman Rozenburg
Postbus 1020
3180 AA Rozenburg

U krijgt binnen twee weken een ontvangstbevestiging van het pensioenfonds.

Wat doet het bestuur?

Het bestuur verdiept zich in het geschil, bijvoorbeeld door te informeren naar de standpunten van beide partijen. U kunt zich daarbij laten bijstaan door een vertrouwenspersoon.

Uiterlijk drie maanden nadat het bestuur het bezwaarschrift heeft ontvangen, neemt het bestuur een beslissing over het bezwaar. Daarna ontvangt u binnen twee weken een brief met de beslissing en de reden waarom het pensioenfonds dat besloten heeft.

Bij afwijzing: de ombudsman

Wanneer het bestuur van het pensioenfonds uw bezwaarschrift afwijst, kunt u terecht bij de Ombudsman Pensioenen. De Ombudsman Pensioenen is een onafhankelijke instantie die geschillen over de uitvoering van de pensioenregelingen behandelt. U kunt pas een beroep op de ombudsman doen als u de klachtenregeling van uw  pensioenfonds helemaal hebt doorlopen.

Het adres van de Ombudsman Pensioenen is:

Postbus 93560
2509 AN Den Haag
Telefoon: 070-349 96 20

Meer informatie

Wilt u meer weten? Bekijk dan de Geschillenregeling van Stichting Pensioenfonds Huntsman Rozenburg.