Beleggingsbeleid

Stichting Pensioenfonds Huntsman Rozenburg streeft ernaar om op lange termijn een goed pensioen te regelen met de pensioenpremie die u en uw werkgever betalen. Het pensioenfonds belegt de pensioenpremie zo goed en zorgvuldig mogelijk. Hoe het pensioenfonds belegt, staat in het beleggingsbeleid.

Waarom beleggen?

Het pensioenfonds moet beleggen om voldoende geld te kunnen verdienen. Als het pensioenfonds alleen zou sparen zou er niet genoeg geld binnenkomen om alle pensioenen nu en in de toekomst te kunnen betalen.

Hoe gaat dat in zijn werk?

Er wordt jaarlijks een beleggingsplan opgesteld. Hierbij kijkt het bestuur naar studies en adviezen van interne en externe adviseurs (ALM studie, externe vermogensbeheerders, marktomstandigheden). Het bestuur voert daarna het beleggingsbeleid uit volgens dit beleggingsplan.

Uitvoering

Het pensioenfonds belegt niet zelf, maar laat dat over aan een externe vermogensbeheerder, namelijk NN investment partners, een onderdeel van NN Group.

Deze vermogensbeheerder weet veel over beleggen, doet dat voor meer organisaties en kan daarom goedkoper werken. Met de vermogensbeheerder is een contract afgesloten. Het pensioenfonds controleert of de vermogensbeheerder zich houdt aan de gemaakte afspraken.

Beheersen van risico's

Aan beleggen zijn risico's verbonden. Beleggingen kunnen door omstandigheden meer of minder waard worden. Het pensioenfonds beheerst de risico’s in zijn beleggingen.

Verantwoord beleggen

Het pensioenfonds wil zoveel mogelijk rendement (=winst) boeken op zijn beleggingen. Maar houdt daarbij rekening met zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid. Daarom heeft het pensioenfonds hierover regels opgesteld. Die staan in de Code maatschappelijk verantwoord beleggen. Daarin staat dat het pensioenfonds zich houdt aan internationaal geldende wetten en regels. Het pensioenfonds spreekt uit dat het als belegger niet betrokken wil zijn bij:

  • schendingen van mensenrechten
  • het gebruik van kinderarbeid
  • ernstige vormen van fraude of corruptie
  • ernstige vormen van milieuvervuiling
  • omstreden wapens


Voor vragen of opmerkingen over het beleggingsbeleid kunt u contact met het pensioenfonds opnemen.

Betrokkenheidsbeleid

Maatschappelijk Verantwoord Beleggen (MVB) vormt een onderdeel van ons beleggingsbeleid van ons beleggingsbeleid. De tekst van het complete document over dit onderwerp kunt u vinden in Laag 3 van Pensioen 1-2-3. Klik hier om direct naar dit document te gaan.