Beleggingsbeleid

Stichting Pensioenfonds Huntsman Rozenburg streeft ernaar om op lange termijn een goed pensioen te regelen met de pensioenpremie die u en uw werkgever betalen. Het pensioenfonds belegt de pensioenpremie zo goed en zorgvuldig mogelijk. Hoe het pensioenfonds belegt, staat in het beleggingsbeleid.

Waarom beleggen?

Het pensioenfonds moet beleggen om voldoende geld te kunnen verdienen. Als het pensioenfonds alleen zou sparen zou er niet genoeg geld binnenkomen om alle pensioenen nu en in de toekomst te kunnen betalen.

Hoe gaat dat in zijn werk?

Er wordt jaarlijks een beleggingsplan opgesteld. Hierbij kijkt het bestuur naar studies en adviezen van interne en externe adviseurs (ALM studie, externe vermogensbeheerders, marktomstandigheden). Het bestuur voert daarna het beleggingsbeleid uit volgens dit beleggingsplan.

Uitvoering

Het pensioenfonds belegt niet zelf, maar laat dat over aan een externe vermogensbeheerder, namelijk NN investment partners, een onderdeel van NN Group.

Deze vermogensbeheerder weet veel over beleggen, doet dat voor meer organisaties en kan daarom goedkoper werken. Met de vermogensbeheerder is een contract afgesloten. Het pensioenfonds controleert of de vermogensbeheerder zich houdt aan de gemaakte afspraken.

Beheersen van risico's

Aan beleggen zijn risico's verbonden. Beleggingen kunnen door omstandigheden meer of minder waard worden. Het pensioenfonds beheerst de risico’s in zijn beleggingen.

Verantwoord beleggen

Het Pensioenfonds heeft een Maatschappelijk Verantwoord Beleggen (MVB) -beleid. Daarbij houdt het rekening met wettelijke eisen die aan MVB worden gesteld. Het pensioenfonds heeft de overtuiging dat het meenemen van duurzaamsheidsoverwegingen positief bijdraagt aan het risico-rendementsprofiel van de beleggingen van het pensioenfonds. Hierbij opereert het pensioenfonds gezien de beperkte omvang vanzelfsprekend binnen de middelen en instrumenten die het heeft.

Het pensioenfonds houdt in het beleid rekening met de eisen die de wet stelt aan MVB, zo wordt niet direct belegd in producenten van clustermunitie of in landen waartegen een wapenembargo loopt.

Het betrokkenheidsbeleid is onderdeel van het MVB-beleid. Het pensioenfonds volgt het stembeleid van de beleggingsfondsen waarin belegd wordt.. Ook voor het voeren van dialoog (engagement) met ondernemingen wordt gebruik gemaakt van het betrokkenheidsbeleid van de beleggingsfondsen waarin belegd wordt.

Het volledige MVB-beleid vindt u hier.


Voor vragen of opmerkingen over het beleggingsbeleid kunt u contact met het pensioenfonds opnemen.